Zahraniční trhy

Plánujete vstup na zahraniční trhy? Zejména v jihovýchodní Asii a Americe se vám vyplatí koupit místní společnost nejen kvůli daňovým a legislativním důvodům, ale často i kvůli kulturním a historickým souvislostem.

V projektech mezinárodního obchodu zbožím a službami tak získáte snazší přístup k zahraničním investičním pobídkám, přístup na místní trh, a snazší využití smluv o zamezení dvojího zdanění, optimalizace finančních toků a toků zboží.

Mezi nejčastěji využívané destinace patří: Rusko, SAE, Hongkong, Singapur, JAR, USA.