IČ (dříve IČO) je unikátní osmimístné identifikační číslo podnikatele nebo právnické osoby. Jedná se o unikátní číselné označení příslušného subjektu. IČ přiděluje statistický úřad.

Zpět