Evropská společnost

Evropská společnost (Societas Europaea, dále jen "SE") je právnickou osobou, jejíž jednou z výhod je flexibilita struktury řízení. V praxi to znamená, že i při vyšším počtu akcionářů není třeba mít 3členné představenstvo a 3člennou dozorčí radu jako je to u české akciové společnosti.
Do každého orgánu společnosti Vám stačí pouze 1 osoba.
Další výhodou je možnost volby mezi dualistickou, nebo monistickou strukturou řízení.
Monistická struktura je založena na stejných orgánech jako česká akciová společnost, tedy představenstvo a dozorčí rada. U monistické struktury se ve společnosti zřizuje tzv. správní rada, která má 3 členy. Správní rada je jediným orgánem společnosti.
Základní kapitál SE (120 000 EUR) je rozvržen na akcie. Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu.
Evropská společnost vychází přímo z komunitárních předpisů:
  1. nařízení Rady SE č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (EU), dále jen „nařízení Rady“
  2. směrnice Rady 2001/86/SE, kterou se doplňuje statut SE s ohledem na zapojení zaměstnanců (EU)
  3. zákon č. 627/2004 o evropské společnosti (ČR), dále jen „Zákon o evropské společnosti

Zpět