DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace plátce daně (daňového poplatníka). Každý daňový subjekt má své daňové identifikační číslo, které mu přidělí správce daně (finanční úřad) po té, co se daňový subjekt zaregistroval. DIČ obsahuje kód CZ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. U fyzické osoby rodné číslo, popř. jiný obecný identifikátor, u právnické osoby identifikační číslo. DIČ identifikuje poplatníky v rámci celé Evropské unie (v rámci EU je anglicky nazýváno VAT ID).

Zpět