Slovník pojmů - písmeno Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.

živnost koncesovaná

Živnost, která je mezi živnostmi uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona.

živnost řemeslná

Živnost, uvedená v příloze č. 1 živnostenského zákona

živnost vázaná

Živnosti, podmínkou jejichž provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona

živnost volná

Živnost, pro jejíž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Volná živnost patří mezi živnosti ohlašovací.