Slovník pojmů - písmeno V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek).

vklad společníka

Souhrn peněžních prostředků ("peněžitý vklad") nebo jiných penězi ocenitelných hodnot ("nepeněžitý vklad"), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.

výhody evropské společnosti /SE/

Předností této právní formy je flexibilita struktury řízení. Do každého orgánu společnosti Vám stačí pouze 1 osoba.