Slovník pojmů - písmeno S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

SE /Evropská společnost/

Evropská společnost je právnickou osobou, která je založena na území Společenství ve formě evropské akciové společnosti

sídlo společnosti

Sídlo společnosti se zapisuje od obchodního rejstříku.

spojené osoby

Kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby dle § 5a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

společenská smlouva

Smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina.

společník

Společníkem obchodní společnosti je právnická osoba nebo fyzická osoba, která poskytla vklad do základního kapitálu obchodní společnosti

společnost s ručením omezeným

Společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.

statutární orgán

Statutární orgánem jsou osoby, které jsou oprávněny činit právní úkony právnických osob ve všech věcech

subjekt

Právní subjekt označuje osobu - nositele práv a povinností.