Slovník pojmů - písmeno P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, jehož členové jednají a zastupují společnost navenek.

prokura

Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.