Slovník pojmů - písmeno O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

obchodní firma

Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku.

obchodní podíl

Obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným vyjadřuje práva a povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným a jim odpovídající účast na společnosti

obchodní rejstřík

veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon

offshore

Společnosti registrované v zemích jako jsou Bristké Panenské ostrovy, Seychely a podobně.

onshore

Společnosti registrované v zemích, které většinou nejsou označovány za tzv. daňové ráje.