Slovník pojmů - písmeno D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

datum zápisu

Společnost či družstvo vznikají dnem, ke kterému byly zapsány do Obchodního rejstříku, tj. datem zápisu.
Společnost je do OR zapsána až po splnění všech zákonem stanovených podmínek, na základě návrhu na zápis do OR

DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) je jednoznačná identifikace plátce daně (daňového poplatníka).

dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti