Slovník pojmů - písmeno A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

akcie na jméno

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, který je povinna společnost vést.

akcie na majitele

Akcie na majitele (dříve označována jako na doručitele) je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.

akcionář

Společník akciové společnosti; držitel akcií nebo zatímních listů

akciová společnost

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.