Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

jednatel

Fyzická osoba, která je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.

jurisdikce

Jurisdikce je moc nalézat nebo stanovit právo, která je státem svěřena předem určeným orgánům různého druhu, aby ji vykonávaly jeho jménem a v mezích stanovených zákonem

obchodní firma

Obchodní firmou se rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku.

obchodní podíl

Obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným vyjadřuje práva a povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným a jim odpovídající účast na společnosti

obchodní rejstřík

veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon

offshore

Společnosti registrované v zemích jako jsou Bristké Panenské ostrovy, Seychely a podobně.

onshore

Společnosti registrované v zemích, které většinou nejsou označovány za tzv. daňové ráje.

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti, jehož členové jednají a zastupují společnost navenek.

prokura

Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

READY-MADE

Ready-made (předzaložená) společnost je již registrovaná společnost, která byla založena za účelem dalšího prodeje a nikdy nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost.

Předchozí 1 2 3 4 Následující