Ostatní služby

Nominální servis

Společnost SMART Companies je připravena zajistit obsazení pozice ve statutárních a kontrolních orgánech společností našich klientů. Jedná se o prověřené specialisty s praxí v těchto službách, vykonávající dané funkce na základě pověření ze strany skutečného majitele společnosti.

Klient si může být jist stálou kontrolou nad řízením společnosti, protože společnost obsazena nominálním statutárním orgánem je stále vlastněna skutečným majitelem, který tak má i nadále plný vliv na chod svojí společnosti.

Při poskytování této služby je samozřejmostí maximální důraz na bezúhonnost, diskrétnost a mlčenlivost ve vztahu k výkonu funkce, spolehlivost a loajalitu osob, jenž se stanou členy orgánů společnosti klienta.

Více informací naleznete na stránkách SMART Companies v sekci nominální servis.

Bankovní agenda

Klíčovou součástí fungování společnosti je bezesporu bankovní účet. Aktuálně jsme schopni pomoci zajistit otevření bankovního účtu jak v klasických offshore lokalitách , tak ostatních zemích včetně EU. Maximální důraz při výběru bankovního domu klademe na ochranu soukromí klienta a zachování bankovního tajemství, při udržení nutné míry flexibility bankovních služeb.

Nutným krokem v rámci procesu založení bankovního účtu je dodání příslušných dokumentů v rámci tzv. KYC (know your customer). Dokumenty, které banky standardně požadují, lze rozdělit do tří základních skupin:

  • Identifikace společnosti
  • Identifikace akcionáře a statutárního orgánu
  • Identifikace skutečného vlastníka tzv. UBO

Přesto je naší povinností upozornit, že si každá banka vyhrazuje právo neotevřít bankovní účet. Toto riziko je možné eliminovat precizní komunikací s bankéřem a včasným dodáváním požadovaných dokumentů jak konkrétní společnosti, pro niž má být účet otevřen, tak i celé akcionářské struktury až na úroveň fyzické osoby tzv. UBO (ultimate beneficial owner).

Seznam vybraných bankovních domů

Více informací vám rádi sdělíme při osobním setkání.

Virtuální sídla

V lokalitách, kde SMART Companies nabízí založení nebo koupi ready-made společnosti, dokážeme zajistit pronájem sídla společnosti.

Samozřejmostí je je levná a pohodlná cesta k získání registračního sídla, které navíc může sloužit i jako virtuální kancelář.

Statusový servis

U každé společnosti (v České republice i zahraničí) je samozřejmá nutnost dodržení povinností vyplývající z mnoha platných zákonů a předpisů. Nedodržování uvedených předpisů s sebou nese mnohé nepříjemnosti včetně vysokých pokut od příslušných úřadů.

Správa společnosti v zahraničí však s sebou nese další rozměr, a to nutná znalost jazyka, místních specifik a často finančně nákladná komunikace s místním poradcem.

Nechcete-li se věnovat náročné agendě správy své společnosti, či nejste-li spokojeni s dosavadní formou správy společnosti, rádi převezmeme odpovědnost za splnění legislativně administrativních požadavků a ušetříme Váš čas i peníze.

V rámci služby statusový servis kompletně převezmeme správu vaší společnosti, čímž získáte:

  • bezchybné vyřizování legislativních a administrativních náležitostí
  • plnou kontrolu nad plněním zákonných povinností vaší společnosti
  • výraznou časovou a finanční úsporu

Hlavní náplní statusového servisu je zejména:

  • dohled nad plněním požadavků vyplývajících ze zakladatelského dokumentu Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti a z právních předpisů příslušného státu týkajících se běžné činnosti obchodních společností, tj. především řádné a včasné svolávání valné hromady, jmenování a odvolávání statutárního a kontrolního orgánu, zakládání dokumentů do Sbírky listin, ohlašování změn ve Společnosti příslušným úřadům
  • automatická příprava veškerých nutných podkladů a dokumentů potřebných k řádnému splnění požadavků vyplývajících ze zakladatelského dokumentu a vnitřních předpisů Společnosti a z právních předpisů ané lokality
  • na žádost klienta příprava podkladů a dokumentů potřebných k realizaci požadované změny ve Společnosti
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.