Ostatní služby

Bankovní agenda

Klíčovou součástí fungování společnosti je bezesporu bankovní účet. Aktuálně jsme schopni pomoci zajistit otevření bankovního účtu jak v klasických offshore lokalitách , tak ostatních zemích včetně EU. Maximální důraz při výběru bankovního domu klademe na ochranu soukromí klienta a zachování bankovního tajemství, při udržení nutné míry flexibility bankovních služeb.

Nutným krokem v rámci procesu založení bankovního účtu je dodání příslušných dokumentů v rámci tzv. KYC (know your customer). Dokumenty, které banky standardně požadují, lze rozdělit do tří základních skupin:

  • Identifikace společnosti
  • Identifikace akcionáře a statutárního orgánu
  • Identifikace skutečného vlastníka tzv. UBO

Přesto je naší povinností upozornit, že si každá banka vyhrazuje právo neotevřít bankovní účet. Toto riziko je možné eliminovat precizní komunikací s bankéřem a včasným dodáváním požadovaných dokumentů jak konkrétní společnosti, pro niž má být účet otevřen, tak i celé akcionářské struktury až na úroveň fyzické osoby tzv. UBO (ultimate beneficial owner).

Seznam vybraných bankovních domů

Více informací vám rádi sdělíme při osobním setkání.

Virtuální sídla

V lokalitách, kde SMART Companies nabízí založení nebo koupi ready-made společnosti, dokážeme zajistit pronájem sídla společnosti.

Samozřejmostí je je levná a pohodlná cesta k získání registračního sídla, které navíc může sloužit i jako virtuální kancelář.

Statusový servis

U každé společnosti (v České republice i zahraničí) je samozřejmá nutnost dodržení povinností vyplývající z mnoha platných zákonů a předpisů. Nedodržování uvedených předpisů s sebou nese mnohé nepříjemnosti včetně vysokých pokut od příslušných úřadů.

Správa společnosti v zahraničí však s sebou nese další rozměr, a to nutná znalost jazyka, místních specifik a často finančně nákladná komunikace s místním poradcem.

Nechcete-li se věnovat náročné agendě správy své společnosti, či nejste-li spokojeni s dosavadní formou správy společnosti, rádi převezmeme odpovědnost za splnění legislativně administrativních požadavků a ušetříme Váš čas i peníze.

V rámci služby statusový servis kompletně převezmeme správu vaší společnosti, čímž získáte:

  • bezchybné vyřizování legislativních a administrativních náležitostí
  • plnou kontrolu nad plněním zákonných povinností vaší společnosti
  • výraznou časovou a finanční úsporu

Hlavní náplní statusového servisu je zejména:

  • dohled nad plněním požadavků vyplývajících ze zakladatelského dokumentu Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti a z právních předpisů příslušného státu týkajících se běžné činnosti obchodních společností, tj. především řádné a včasné svolávání valné hromady, jmenování a odvolávání statutárního a kontrolního orgánu, zakládání dokumentů do Sbírky listin, ohlašování změn ve Společnosti příslušným úřadům
  • automatická příprava veškerých nutných podkladů a dokumentů potřebných k řádnému splnění požadavků vyplývajících ze zakladatelského dokumentu a vnitřních předpisů Společnosti a z právních předpisů ané lokality
  • na žádost klienta příprava podkladů a dokumentů potřebných k realizaci požadované změny ve Společnosti