Ochrana majetku

Věříte, že si zasloužíte odměnu adekvátní nasazení a riziku, které podstupujete při svém podnikání a investicích? Daňové plánování a ochrana majetku vám zajistí odpovídající zisk a minimalizaci rizik ohrožujících váš kapitál. Naše služby nejsou určeny jen velkým společnostem a investorům. Jsme přesvědčeni, že žádný majetek není tak malý, aby nestál za ochranu.

Důvěra pro nás není pouhým slovem, uvědomujeme si, že diskrétnost a loajalita jsou pro naše klienty klíčové hodnoty.

Zázemí společnosti Smart Companies, člena APOGEO Group, nám umožňuje poskytovat bezkonkurenční služby nejen v oblasti zakládání onshore i offshore společností, ale samozřejmostí je komplexní řešení přesně na míru, zahrnující návrh řešení, realizaci a především průběžnou správu a poradenství v celkovém kontextu daňové, právní a účetní legislativy v České republice a zahraničí.

Trust

Trust pochází ze zemí s anglosaským právem, kde má již mnohaletou tradici a je ideálním nástrojem pro správu majetku. Obvykle se využívá jako ochrana majetku kombinovaná s anonymitou zakladatele trustu. Velmi vhodným trust rovněž pro uspořádání majetku a dědictví.

Závazky zakladatele a jiné nároky třetích osob tedy nemohou být uspokojeny z majetku převedeného na trust, jelikož se již jedná se jedná o majetek správce trustu.

Zakladatel trustu převede majetek na správce trustu, který se stane jeho vlastníkem a je zavázán tento majetek spravovat ve prospěch tzv. beneficientů (osoba, pro niž je majetek trustem spravován a která má z tohoto majetku užitek). Převodem majetku do trustu tedy přestává být vlastníkem tohoto majetku zakladatel.

Správcem trustu je obvykle právnická osoba zřízená podle práva, kterým se řídí vlastní trust. Trust vzniká uzavřením trustové smlouvy mezi zakladatelem a správcem trustu.

Aktuálně nejvyužívanější lokality pro založení trustu jsou Panama a Britské Panenské ostrovy.

Pro více informací o využití a fungování trustu nás neváhejte kontaktovat.

Fond

Fungování fondu v zahraničí se v základních rysech neliší od českých fondů – lze s úspěchem využít investiční fond, pokud chce mít investor 100% kontrolu rozhodování kontrolu nad jeho správou a zisky a směrem, kterým se bude vyvíjet a do jakých oblastí bude investovat.

Založení vlastního investičního fondu je vhodné především pro takového investora nebo skupinu investorů, která disponuje velkým objemem vlastního kapitálu. Podílové fondy jsou ideálním řešením pro klienty, kteří chtějí sdílet investiční strategii zavedeného investičního poradce - mohou pak vstoupit jako podílníci do podílových fondů. Investiční strategie fondu je obvykle definována statutem, který schvaluje nezávislý regulátor, který rovněž dohlíží na činnost fondu.

Mezi jejich základní pozitiva patří

  • Dosažení nízké míry zdanění (pouze roční poplatek z čisté výše aktiv, jehož výše je závislá na výši čistých aktiv).
  • Nulová srážková daň při výplatě dividend do mateřské společnosti (např. v případě kyperského fondu).
  • Omezené regulatorní podmínky a pravidla.
  • Široké možnosti investičních strategií ve všech investičních oblastech.
  • Rozložení investičních strategií.
  • Možnost separace v lucemburském fondu - oddělení aktiv a závazků v rámci fondu do jednotlivých „kompartmentů“ mezi jednotlivými fondy, z právního hlediska je každý subfond separátní a autonomní.
  • Rychlé založení, využití ready-made fondů (podobně jako v České republice).
  • Možné dosažení nízké míry zdanění při optimálním nastavení a řízení.
  • Nízký základní kapitál.
  • Možnost uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění.

Fondy jsou ideálním řešením pro kvalifikované investory.

Aktuálně nejvyužívanější lokality pro založení fondu jsou Kypr, Malta a Lucembursko.

Pro více informací o využití a fungování fondu nás neváhejte kontaktovat.

Nadace

Oproti trustu je nadace užívána zejména v zemích s kontinentálním právem a rovněž nadace je užívána již celá desetiletí. Nadace je právnickou osobou založenou dary, které následně tvoří její majetek určený k obecně prospěšným cílům. Nadace se tedy zabývá nekomerční činností, zakladatel však v určitých státech může předem definovat osoby, které budou mít užitek z majetku nadace.

Obdobně jako v případě trustu, majetek po převedení do nadace přestává být majetkem zakladatele, nemohou jej tedy nárokovat žádné třetí osoby.

Aktuálně nejvyužívanější lokality pro založení nadace jsou Panama a Lichtenštejnsko.

Pro více informací o využití a fungování nadace nás neváhejte kontaktovat.

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.