Polská republika

Polská republika vstoupila do Evropské Unie v roce 2004 jako nejlidnatější z nových členských států. Více než 38 miliónů obyvatel činí polský trh atraktivní pro rozšiřování obchodních aktivit. Polsko je stejně jako Česká republika členem mezinárodních organizací jako je OECD, NATO nebo WTO a doposud nepřijalo Euro. Polskou měnou tedy zůstává Zloty (PLN).

Polsko je atraktivní jurisdikcí i díky rozsáhlé (více než 80) síti smluv o zamezení dvojího zdanění. Polská legislativa rozlišuje několik typů společností, např. Spółek Akcyjnych (akciová společnost), Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným), Przedstawicielstw firm zagranicznych (veřejná obchodní společnost) a jiné. Níže uvádíme informace ke společnosti s ručením omezeným.

Právní forma společnostiSpółek z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.)
LegislativaKontinentální právní systém
Doba založeníPři dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena během 4-6 týdnů/Dokumenty doručeny do 2 měsíců.
AkcionářiPočet: 1
Forma: fyzická i právnická osoba
Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Polsku
Ostatní: s.r.o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné s.r.o./ společníci nejsou zodpovědní za závazky společnosti při splacení celé výše ZK
ŘediteléOrgány: Valná hromada, jednatelé, dozorčí rada, revizní komise
Valná hromada: konání minimálně jednou ročně na území Polska
Jednatelé: minimální počet: 1, forma: fyzická i právnická osoba, nemusí mít sídlo/trvalý pobyt v Polsku
Dozorčí rada/revizní komise: dobrovolné, povinné při překročení ZK 500,000 PLN a 25 společníků
Ostatní: valná hromada jmenuje jednatele/jednatel zodpovědný za určitých podmínek zodpovědný za dluhy společnosti (subsidiární odpovědnost)/nominální servis převážně neposkytován
Základní kapitálMinimální výše 5,000 PLN, nominální hodnota podílu nemůže být nižší než 50 PLN
Akcie na majitele (doručitele)
DaněSazba daně z příjmů právnických osob: 19%
DPH: Registrace povinná při obratu vyšším než 100,000 PLN a při provozování obchodní činnosti v EU/sazby: 0%, 5%, 8% a 23%
Ostatní: DPPO ročně a přiznání k DPH měsíčně nebo čtvrtletně/DPPO povinnost platby záloh/ Dohoda o zamezení dvojího zdanění s ČR
ÚčetnictvíPovinné vedení účetnictví
AuditPři splnění určitých zákonných podmínek
Anonymita a diskrétnostRegistr firem je veřejně přístupný
OstatníSídlo: povinnost vedení sídla v Polsku
Předzaložené společnosti: ano

Zpět na výpis jurisdikcí