Nizozemské království

Nizozemsko je považováno za jednu z nejrespektovanějších jurisdikcí s vysoce stabilním právním prostředím. Navíc, vlastnictví nizozemské společnosti je spojeno s vysokou mírou prestiže v obchodním i finančním světě. Nizozemské společnosti jsou využívány především jako sídla holdingových společností a jako „tranzitní země“ při převodu dividend, úroků, licenčních poplatků a kapitálových zisků, což umožňuje kombinace daňových zvýhodnění v holandské legislativě a rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění.

Nizozemsko je jedním ze zakládajících členů Evropské Unie a od roku 2002 je oficiální měnovou jednotkou euro. Nizozemko je členem mnoha multilaterálních institucí (např. OECD, WTO, OSN, Rady Evropy) a v Haagu sídlí Mezinárodní soudní dvůr. Společnosti s právní formou (NV) a (BV) jsou nejvyužívanějšími druhy společností v Nizozemsku.

Právní forma společnostiBesloten Vennootschap, BV, Naamlooze vennootschap, NV
LegislativaKontinentální právní systém
Burgerlijk Wetboek (civil code)
Doba založeníPři dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena během 1 - 2 týdnů/Dokumenty doručeny od 4 do 6 týdnů.
AkcionářiMinimální počet: 1 (BV i NV)
Forma: fyzická i právnická osoba
Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít být na v Nizozemsku
ŘediteléMinimální počet členů správní rady: 1
Minimální počet členů dozorčí rady: 1
Forma členů správní rady: fyzická i právnická osoba
Forma členů dozorčí rady: pouze fyzická osoba
Trvalý pobyt/sídlo: členové nemusí mít v Nizozemsku
Ostatní: dozorčí rada povinná při splnění určitých zákonných podmínek
Základní kapitálBV: Není určen (1EUR i jiná měna) NV: 45 000 EUR
Akcie na majitele (doručitele)Nejsou povoleny (BV) Jsou povoleny (NV)
DaněSazba daně z příjmů právnických osob: 20% - 25%
Srážkové daně: dividendy, úroky, licenční poplatky mohou být díky smlouvám o zamezení dvojího zdanění efektivně zdaněni sazbou až 0%
DPH: sazby: 0%, 6% a 19%
Ostatní: Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR
ÚčetnictvíPříprava pravidelné účetní uzávěrky
AuditPovinnost auditu kromě případů, kdy se společnost splní minimálně 2 ze 3 kritérií: 1) hodnota aktiv nižší než 4,400,000 EUR 2) čistý průměrný roční obrat nižší než 8,800,000 EUR 3) průměrný počet zaměstnanců nižší než 50.
Anonymita a diskrétnostRegistr firem je veřejně přístupný
OstatníPřed založené společnosti: ano
Sídlo: povinnost vedení sídla v Nizozemsku
Valné hromady: povinné/možnost konání kdekoli na světě za určitých podmínek

Zpět na výpis jurisdikcí