Irsko

Irsko se zdatně vzpamatovává z recese roku 2008 a je stále považováno za velmi otevřenou ekonomiku se stabilním právním prostředním, výraznou podporou podnikání a lákavými pobídkami pro investory. Irsko je vstupní branou do Evropy pro mnohé americké společnosti a společnosti z IT sektoru.

Irsko členem Evropské unie od roku 1973. Oficiální měnou je Euro, kterou Irsko zavedlo v roce 2002. Irská legislativa rozlišuje několik typů společností, např. Company Limited by Guarantee, Public Company Limited, Unlimited Company nebo Societas Europaea Company.

Právní forma společnostiPrivate Limited Company limited by shares (Ltd.)
LegislativaAnglické obecné právo (Common law)
Doba založeníPři dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena do 3 - 5 dnů/Dokumenty doručeny do 3 týdnů.
AkcionářiMinimální počet: 1
Forma: fyzická i právnická osoba
Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Irsku
ŘediteléMinimální počet ředitelů: 2
Forma: fyzická osoba
Trvalý pobyt: Minimálně 1 z ředitelů musí být rezidentní v jedné ze zemí Evropského hospodářského prostoru
Sekretář: povinný, fyzická nebo právnická osoba, nemusí být rezidentní v Irsku
Základní kapitálMinimální výše 1EUR, autorizovaný kapitál obvyklá výše 100,000EUR
Akcie na majitele (doručitele)Nejsou povoleny
DaněSazba daně z příjmů právnických osob: 12,5% (za určitých podmínek 0%)
Srážkové daně: výplata dividend není zatížena za určitých podmínek; uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění
DPH: Registrace k DPH je obecně povinná pokud obrat zdanitelného plnění překročí limit ve výši 75,000EUR (zboží) a 37,500EUR (služby) v předchozích dvanácti měsících
Standardní sazba DPH činí 23%. Podávání přiznání k DPH každé 2 měsíce.
Ostatní: Platná smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR
ÚčetnictvíPříprava pravidelné účetní uzávěrky
AuditPovinný při splnění alespoň 2 ze 3 následujících podmínek majetek vyšší než 1,9MEUR, obrat vyšší než 3,8MEUR a více než 50 zaměstnanců v daném hospodářském roce či roce předchozím
Anonymita a diskrétnostRegistr firem je veřejně přístupný
OstatníPředzaložené společnosti: ano
Sídlo: povinnost vedení sídla v Irsku
Valné hromady: konání každoročně v Irsku

Zpět na výpis jurisdikcí