Anonymita a ochrana soukromí

Motivem k anonymizujícím opatřením bývá nejčastěji zajištění ochrany soukromí vlastníka a bezpečnosti vlastnictví, přičemž zahraniční společnosti z offshore lokalit - tedy Offshore společnosti jsou k tomuto účelu stále vhodnou volbou. Offshore společnosti mohou vlastnit např. české firmy, lodě, domy, cenné papíry, pohledávky, nebo různá i komplikovaná aktiva. Vnitřní uspořádání tohoto typu firem umožňuje vyhovět mnohdy nemalým očekáváním klienta. V této souvislosti je však vhodné odborné zohlednění všech souvisejících konsekvencí.

Některé země neumožňují ani placený přístup do rejstříků a seznamů společností a neexistují s nimi dohody o právní pomoci. Společnosti z těchto zemí tak mohou sloužit k zajištění ochrany soukromí či anonymizaci osoby koncového vlastníka. Pokud je navíc v takové společnosti členem orgánů profesionál – tzv. nominee ředitel, není pro běžnou veřejnost vztah takové společnosti k vlastníkovi nijak dohledatelný a zároveň má přesto své vlastnictví pevně v rukou. Zastření identity z důvodu ochrany a bezpečnosti, nebo z důvodu eliminace reputačních rizik, je zcela legální a pochopitelný požadavek.

Anonymitu vlastnictví a ochranu soukromí je možno dále posílit individuálními opatřeními, která jsou navrhována s ohledem ke konkrétním okolnostem případu. Velmi specifickým druhem takového opatření může být např. sjednání smluvních opcí nebo podmíněných hlasovacích práv vztahujících se k anonymizovanému majetku, např. prostřednictvím české společnosti vlastněné společností ze zahraničí. 

V praxi se proto společnosti tohoto typu (IBC/LTD - offshore) často využívají k tomu, aby vlastnily např. českou společnost, nebo v ní držely podíly. Pro shora uvedené účely je vhodné založení offshore společnosti především v zemích jako Seychelly, Marshallovy ostrovy nebo Britské panenské ostrovy.  Účinná opatření směřující k anonymizaci a ochraně soukromí je možno zajistit již od 64.900Kč bez DPH.

Bližší informace naleznete v naší Případové studii

Špičkové řešení v oblasti anonymizace a ochrany soukromí, bezpečnosti vlastnictví i otázek spojených se skutečným majitelem v současné době představují kyperské trusty.

Bližší informace o kyperském trustu naleznete např. zde: https://www.smartcompanies.cz/blog/aktualni-trendy-v-ochrane-soukromi-781/

Kontaktní formulář

* povinné položky
Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód