Plánujete expandovat na zahraniční trhy?

20. ledna 2022

„Zlaté české ruce“, špičkoví odborníci, renomované vzdělávání i úspěšné startupy. To vše v ČR máme. Na českých produktech je jasná erudice i tradice a české firmy umí i špičkové technologie. Máme ale také velmi malý trh, slabý zahraniční lobbing, moc nepodporujeme rodinné firmy, řemeslo ani firmy v počátečních fázích rozvoje a nevyužíváme poradce.

V důsledku tak spíš montujeme a do zahraničí dodáváme, o co si řeknou. Přitom „CZ“ je punc. Ambiciózní podnikatelé, kteří hledají nové příležitosti a potenciál tak často jednoduše musí mířit do zahraničí ať už proto, že hledají novou klientelu, nebo i kapitál.

Ať už je expanze řešena jakkoliv, funkční a efektivní výsledek můžeme očekávat pouze tehdy, když se vše odehrává v souladu s mezinárodními daňovými dohodami a místními korporátními specifiky. V opačném případě totiž nemusí nejen nadějný, ale ani zcela relevantní business, vůbec dávat smysl.

K rozhodnutí o expanzi na zahraniční trh dochází většinou z přirozených důvodů: zvětšit trh, snížit výrobní náklady či snížit závislost na jednom trhu apod. I plánovaná expanze ovšem bývá nezřídka procesem, který se vyvíjí, některé otázky se formulují i zodpovídají v jeho průběhu a do finálního řešení se reflektuje řada „prioritně rozhodujících“ hledisek. 

Důležité je ujasnit si, zda jít na tamní trh formou obchodního zastoupení, nebo v zahraničí založit firmu a pod jakou právní formou podnikat. V rámci Evropy je pak nejen z důvodu povědomí a prestiže vhodná zejména forma SE (evropská akciová společnost - societas europaea). Např. v Asii, USA, ale i Velké Británii se může vyplatit založení místní společnosti.

Současně je nutné řešit i problematiku dvojího či regionálního zdanění, nebo případného zdanění provozovny, a stanovit design vlastnické struktury, a to nejen právě kvůli dohodám o zamezení dvojímu zdanění, ale např. i kvůli aplikaci některých nařízení, směrnic či jiných předpisů, jež vyžaduje odborné služby. Obezřetné nastavení vlastnické struktury může být důležité také kvůli reputačním rizikům.

Otázek je ale poněkud víc. Jaké licence k distribuci svého produktu potřebuji? Ve které bance a jak otevřeme účet? Co všechno musíme úřadům a bankám předložit? Jak správně realizovat a alokovat náklady s expanzí spojené? Jak mají být směřovány finanční toky a distribuční cesty? Jak distribuční cesty vybudovat? Jaké jsou v dané zemi sazby DPH? Budeme muset platit clo? Jak prokážeme správci daně místo plnění a dodání zboží? Jaké bude firma platit daně a komu? Musíme řešit transfer pricing? Např. IT-developeři pak v praxi často řeší komplikace, které působí rozdíly mezi právními řády zemí, např. spočívající v různém pojetí osobnostní složky autorských práv, nebo řeší, kde budou ukotveny ochranné známky a jaké osoby se budou podílet na vývoji produktu.

Ačkoliv je zodpovězení shora uvedených otázek někdy nejednoduché, je zcela zásadní. Správné daňové, transakční a korporátní nastavení výrazně pomůže návratnosti nákladů i efektivitě budoucí činnosti. To vše totiž zasáhne do cenotvorby produktu.

Neopominutelné jsou také klienty preferované platební metody a zažité způsoby dopravy i komunikace (ČR, Rusko, Ukrajina, nebo Švédsko jsou země dobírek a výdejen, kdežto němečtí a rakouští klienti preferují úhradu na fakturu, západní Evropa používá PayPal a Američané jen neradi platí jinak než kartou).

Nehledě na to zda jde o zodpovězení otázek položených shora, pořízení výrobních zařízení, shánění sídla, nebo místní účetní firmy a daňového poradce, expanze se jednoduše neobejde bez investic. Expandující firma tak musí být efektivní i na domácí půdě, protože schopnost firmy ustát náklady vázané na expanzi je samozřejmě klíčová.

 

AUTOR: Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny Apogeo, ekonom.cz

Zpět na výpis novinek