Daňová optimalizace - případová studie

14. srpna 2018

Koncem roku 2017 se na nás obrátila zavedená česká společnost s téměř 20 lety úspěšné historie. Postupem let se do hospodářského výsledku čím dál tím více promítal tlak trhu na snižování cen produktů v důsledku levného dovozu i rostoucích mzdových nákladů. Nepříjemným překvapením bylo pro firmu také ručení za daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty, jelikož vyšlo najevo, že jeden z odběratelů povinnost nesplnil.

Společnost, která již v tu dobu nebyla v optimální kondici, se tak dostala do velmi nepříjemné situace. Vzhledem k tomu, že ve společnosti byl kumulovaný zisk za předchozí 2 roky, bylo namísto prostého splnění povinnosti rozhodnuto o revizi provozně-finančního fungování firmy, restrukturalizace a rozšíření firemní struktury, to vše s kolegy z poradenské skupiny APOGEO. Ovládací podíly byly převedeny zahraničnímu holdingu, a to za cenu určenou znaleckým posudkem a strategický majetek společnosti byl rovněž převeden zahraničnímu holdingu a je české, dnes již dceřinné společnosti, pouze pronajímán. České společnosti byly také vytvořeny sesterské společnosti, které zajišťují specializované agendy.

Bylo tak dosaženo efektu, kdy společnost požívá ochrany investic dle mezinárodních dohod a její pozice je při ohrožení riziky ručení, nebo i šikanózní insolvence, zásadně silnější. Významně se ale zlepšila také optimalizace zisku i peněžních toků, kdy mateřská společnost, díky realizovaným transakcím má dokonce na to, aby investovala z vlastního, do modernizace výrobních prostředků české dceřinné společnosti. Ale hlavně, a to je důležité říci, nebylo nutné propustit 164 zaměstnanců, nýbrž pouze 21.

Níže naleznete graf, ze kterého je patrné, že využití některých jurisdikcí se mění, rostou jiné než dříve. Čísla jsou zaokrouhlena, aktuální cca 2017.

Zpět na výpis novinek