Anonymita vlastnictví - případová studie

14. srpna 2018

Na počátku roku 2018 se na nás obrátila renomovaná IT společnost s poptávkou na založení vhodného anonymního SPV (special purpose vehicle) určeného pro držbu podílu ve fungující společnosti s potenciálem k rychlému rozvoji, do které hodlala investovat v řádu milionů Kč.

Šlo o klasický případ investice do start-upové společnosti, nicméně renomé známého investora bylo reálně způsobilé jak vyvolat „paniku“ i v úzkém kruhu potenciálních zájemců, tak i krátkodobý skokový růst tržní ceny akcií. Tedy možně i absolutní znehodnocení investičního případu vlivem deformace ceny podílu. Investorská společnost ale žádala anonymizaci vlastnictví i pro případ, že by došlo ke zmaření investice, nebo neúspěchu joint venture projektu, jelikož by šlo o významné reputační riziko. Vzhledem k plánované exitové strategii, bylo proto doporučeno užití akciové společnosti (z důvodu pouze 3 letého daňového testu) a byl vybudován holding domicilovaný na Maltě vlastněný ze Seychelských ostrovů, jelikož jak mezi ČR a Maltou, tak Maltou a Seychelskými ostrovy jsou uzavřeny mezinárodní dohody upravující daňový režim a nakládání s informacemi. Dále byly nastaveny jak stanovy společností dle vzájemných požadavků tak i podmínky, za kterých může dojít ke zpětnému prodeji podílů zakladatelům nebo i třetím osobám.

Investor tak okamžitě dosáhl požadované jednak původně požadované vysoké úrovně anonymity, ale byly také stanoveny jasné mantinely rizika investice. Díky optimálně nastaveným transakčním tokům došlo také k výraznému zkrácení doby, ve které se investorovi investice vrátí a při následném prodeji akcií dosáhne investor úspor v řádu vyšších statisíců Kč.

Zpět na výpis novinek